Sunny kiss from Hunza

Кралство Хунза се намира в пресечната точка на трите най-високи планински вериги в света: Хималаи, Хиндукуш и Каракорум. Това богоизбрано място е на стотици километри от съвременната промишленост. Въздухът, почвите и водата са кристално чисти. Кайсиите са били известни по този край на света още 2000 г. преди Христа. За сравнение в България започват да се отглеждат през I-ви век от новата ера, а в останалата част на Европа едва през средните векове.

Точно ядките на тези кайсии, отгледани в естествения си ареал, далеч от промишлените замърсявания, дават възможно най-чистото природно масло от кайсиеви ядки.